Disney Danonino SAG Commercial

Krush TMK Talent shot this Disney Danonino Commercial in Disney last month. Our “family” got to ride Splash Mountain 6 times!!